03 กุมภาพันธ์ 2552

เอกสารDownload

คลิกหัวข้อที่ต้องการ Download!!

การคิดกับหลักสูตร



วิธีการ Download!!
1. Click เลือกหัวข้อที่ต้องการ Download
2. ปรากฏหน้าจอเว็บฝากไฟล์แล้ว Click ที่ Click here to start download
3. click Save

ไม่มีความคิดเห็น: