06 กันยายน 2554

การนิเทศโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย

การนิเทศโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย เป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างวัฒนธรรมการวิจัยให้เด็กและครู เป็นการดำเนินการร่วมกัน 3 ปี ระหว่าง สพป.ราชบุรีเขต 1และ สพฐ.
โดยนายอดุลย์ วงษใหญ่ และ ศิริชาติ วงษ์ใหญ่ ด้วยการนำแผนการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างน้อย 1หน่วยมาตรวจสอบความสอดคล้องตามรายการประเมิน ขั้นการตั้งคำถาม ขั้นการเตรียมการค้นหาคำตอบ ขั้นดำเนินการค้นหาและตรวจสอบคำตอบ ขั้นสรุปแลนำเสนอผลการค้นหาคำตอบ

วันที่ 1 กันยายน 2554 ที่โรงเรียนวัดดอนตลุงวันที่ 2 กันยายน 2554 ที่โรงเรียนมหาราช7

ไม่มีความคิดเห็น: