01 กันยายน 2554

การจัดนิทรรศการวิชาการของโรงเรียนชุมชนวัดรางบัว

การจัดนิทรรศการวิชาการของโรงเรียนชุมชนวัดรางบัว เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม

ความสามารถผู้เรียน


สืบสานภูมิปัญญา
ไม่มีความคิดเห็น: