05 พฤศจิกายน 2552

การสำรวจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

1. แหล่งเรียนรู้ที่กำหนดเป็นแหล่งศึกษาในท้องถิ่นนั้นๆ สามารถที่จะให้ข้อมูล ที่เป็นความรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างเพียงพอ และสอดคล้องกับประเด็นของการเรียนรู้

2. ผู้สอนต้องชี้แนะวิธีการเก็บข้อมูล การสังเกต โดยเฉพาะ การสัมภาษณ์บุคคลในท้องถิ่น ควรเลือกบุคคลที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนานพอสมควร และความพร้อมที่จะ ให้ข้อมูล

ไม่มีความคิดเห็น: