28 พฤศจิกายน 2552

การเรียงลำดับ

เป็นการอธิบายความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนลำดับการทำลำดับการเจริญเติบโตและกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่มีเวลาเป็นตัวกำกับ นอกจากนี้ยังมีการเรียงลำดับตามกายภาพ เช่น เล็กไปหาใหญ่ ราคามากไปหาราคาน้อย การเรียงลำดับงาน เรียงลำดับการเจริญเติบโตของสัตว์ เรียงลำดับจำนวนและเรียงลำดับเหตุการณ์ เป็นต้น อาจใช้แผนภาพต่าง ๆ มาช่วยในการเรียงลำดับได้การคิดแบบเรียงลำดับ จะทำให้ผู้เรียนรู้จักทำนายว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป… ต่อไปจะ เป็นอย่างไร…….เป็นการคิดเป็นวัฏจักร (Life cycle)


ไม่มีความคิดเห็น: